Velkommen til Pladsanvisningen i Ballerup Kommune

Hvis du ikke har bopæl i Ballerup Kommune
Har du ikke bopæl i Ballerup Kommune eller er fritaget for NemID, skal du klikke her for at skrive dit barn op til institutionsplads. Du skal ikke logge på med NemID.
______________________________________________

Hvis du har bopæl i Ballerup Kommune

Her kan du søge om plads til dagpleje og aldersintegreret institution.

Øverst på denne side er der tre faner du kan vælge i mellem. "Min side", "Dagtilbud 0-5 år" og "Hjælp".

Fanen "Min side" er først aktiv når man har logget ind med NemID.

Fanen "Dagtilbud 0-5 år" indeholder kommunens udbud på dagtilbudsområdet for børn mellem 0 til 5 år. Det er også her du kan ansøge om tilskud til privat pasning.

Fanen "Hjælp" indeholder kontaktoplysninger til kommunen.

Det er ikke nødvendigt at logge på med NemID for at skrive barn op til kommunale tilbud. Hvis du vil ansøge om tilskud til privat pasning, skal du først logge på med NemID.

Vil du ændre modul eller udmelde dit barn, skal du logge ind med NemID og vælge menuen "Indmeldelsesforhold/økonomisk fripladstilskud" inde under "Min side".

Ønsker du at søge om økonomisk fripladstilskud, skal du logge ind med NemID og gå på fanen "Indmeldelsesforhold/økonomisk fripladstilskud".

Ønsker du at lave en simulering af en opkrævning, skal du klikke på "Beregn betaling" i menuen "Information".

Kan du ikke ændre på dit barns indmeldelsforhold, bedes I prøve med den anden forældres NemID.